VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Snježana Kokor, komunalni i građevinski inspektor (po ovlaštenju Općinskog načelnika)
Telefon: 032 848 139
E-mail:
snjezana.kokor@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je prijenos posmrtnih ostataka (ekshumacija).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o sanitarnoj inspekciji, sve odredbe (“Službeni list SR BIH”, broj 23/77, 16/82 i 15/90); Pravilnik o uslovima i načinu iskopavanja i prenošenja umrlih lica, sve odredbe (“Službeni list Sl SFRJ”, broj 42/85).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Svrha
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje iz matične knjige umrlih Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Potvrda o grobnom mjestu Podnosilac zahtjeva Original /
Podaci o vozilu kojim će se vršiti prevoz Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o srodstvu podnositelja zahtjeva sa umrlim ( izvod iz MKU ILI MKR) Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Ovjerena punomoć za zastupanje (po potrebi) Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o smrti Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva