VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Snježana Kokor, komunalni i građevinski inspektor
Telefon: 032 848 139
E-mail:
snjezana.kokor@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je estetsko uređenja okoline, eventualno otklanjanja moguće nanošenja štete građanima i sl.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98, 48/99); Odluka o komunalnom redu, član 65. (Objavljena na oglasnoj ploči Općine Vareš broj 1-56/18 od 28.03.2018. godine); Odluka o komunalnom redu, član: 65., 66., 67., broj: 01-100/10 od 05.05.2010.godine.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Naziv pravnog lica/obrtnika
Ime oca
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Mjesto gdje se nalazi stablo
Bliže određenje stabla
Visina stabla
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zapisnik nadležnog inspektora Inspektorat Općine Vareš Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva