VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Snježana Kokor, komunalni i građevinski inspektor
Telefon: 032 848 139
E-mail:
snjezana.kokor@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je dobivanje rješenja za prinudni ulazak u tuđi stan radi otklanjanja kvara.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, član 35. (“Službene novine ZDK”, broj 4/16); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BiH”, broj 2/98, 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Podnosilac zahtjeva/ predstavnik etažnih vlasnika zgrade
Kontakt adresa
Konakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Nalaz upravitelja zgrade Nadležni upravitelj zgrade Original /
Zapisnik nadležnog inspektora Nadležni komunalno-građevinski inspektor Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva