VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mervana Balta, viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 848 135
E-mail:
mervana.balta@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je određivanje upravitelja za zgrade koje ga nisu imenovale.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, član 31. (“Službene novine ZDK”, broj 4/16); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BiH”, broj 2/98, 48/99); Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja, član 5. (Oglasna ploča Općine Vareš broj 01-86/17 od 30.03.2017. godine).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA /