VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adaleta Pezo, Šef Odsijeka za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 848 137
E-mail:
adaleta@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je upoznavanje vlasnika i korisnika zemljišta o planiranim intervencijama u prostoru, sprječavanje bespravne izgradnje i definisanje uvjeta za izradu idejnih projekata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 33. stav 2. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BiH”, broj 2/98, 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Prostorno uređenje i građenje”;IX – tarifni broj 23., tačka 3., Izdavanje izvoda iz prostorno-planske dokumentacije 5 KM Gotovinsko plaćanje i/ili taksena markica /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica
Ime oca
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Svrha zahtjeva: izgradnja, adaptacija, rekonstrukcija, sanacija, dogradnja, nadogradnja, promjena namjene stambenog, poslovnog, proizvodnog, stambeno-poslovnog, pomoćnog objekta, objekta infrastrukture
Tačna lokacija
Katastarska čestica parcele
Katastarka općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti. Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Zk. izvadak Zk. ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dok je regulacioni plan na snazi.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva