VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adaleta Pezo, Šef Odsijeka za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 848 137
E-mail:
adaleta@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je dodjela lokacije za privremeno korištenje javnih površina na određeno vrijeme, bez mijenjanja karaktera zemljišta koje se povremeno koristi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 69. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1 (“Službene novine F BIH” broj 2/98, 48/99); Odluka o privremenom korištenju državnog zemljišta – javnih površina na području Općine Vareš, član 3., 6.,16. i 35. (Oglasna ploča Općine Vareš broj 01-99/14 od 313. 2014. godine).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za postavljanje privremenog objekta, kioska 1. Početna cijena za postavljanje privremenog objekta, kioska, plaća se mjesečno i iznosi: III zona gradskog građevinskog zemljišta= 1 KM/m2, IV zona gradskog građevinskog zemljišta= 0,75 KM/m2, V zona gradskog građevinskog zemljišta= 0,60 KM/m2, VI zona gradskog građevinskog= 0,50 KM/m2, ostalo građevinsko zemljište= 0,50 KM/M2. 2. Naknada na postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa i slobodnostojećih displeja u obuhvatu gradskih zona plaća se dnevno u iznosu od 2 KM/kom. Naknada u ostalom području općine plaća se u iznosu od 1 KM/kom. Za postavljanje reklame na panoima stubova javne rasvjete 0,50 KM/kom. Iznose se plaća unaprijed s tim da se prva rata uplaćuje prilikom preuzimanja rješenja. 3. Naknada za izlaganje robe radi prodaje plaća se dnevno, unaprijed za mjesec u iznosu: za gradsko područje = 0,20 KM/m2, za ostalo područje=0,10 KM/m2.4. Početna cijena za postavljanje slobodnostojećih ljetnih bašti i bašti ispred ugostiteljskih objekata, plaća se unaprijed mjesečno za odobreni period, a prva rata prilikom preuzimanja rješenja-ugovora i to: III zona= 6 KM/m2, IV zona= 5 KM/m2, V zona=4 KM/m2, VI zona= 3 KM/mr, ostalo građevinsko zemljište =2 KM/m2. 5. Naknada za postavljanje slobodnostojeće telefonske govornice, rashladnih uređaja, postavljanje klupa za sjedenje i žardinjera za cvijeće Telefonska govornica=20 KM mjesečno, rashladni uređaji= 10 KM mjesečno; postavljanje klupa za sjedenje i žardinjera za cvijeće= 5 KM/kom. 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica;
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Svrha postavljanja: kioska, slobodnostojećih bašti, slobodnostojećih reklamnih panoa, slobodnostojećih displeja, slobodnostojećih telefonskih govornica; stolova ispred ugostiteljskih radnji, prodajnih stolova, rashladnih uređaja, žardinjera za cvijeće,
klupa za sjedenje i drugih specifičnih sadržaja (dječji autići i vozići).;
Tačna lokacija javne površine;
Katastarska čestica parcele;
Katastarska općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti. Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Idejno rješenje građevine Projektantska kuća Original ili ovjerena kopija /
Rješenje o registraciji firme (pravna lica) Sudski registar Općinskog suda u Zenici Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Odobrenje za rad (fizička lica) Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati naknade Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva