VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Belma Hafizović-Ćiva, stručni saradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove
Telefon: 032 848 136
E-mail:
belma.hafizovic@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je privremeno rješavanje stambenog pitanja stranke, uz maksimalnu 3 godine uz mogućnost produženja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima, član 5., stav 1 i član 27., stav 2 (“Službene novine F BIH”, broj 14/84, 12/87, 36/89, “Sl. Novine FBiH” br. 11 od 3. aprila 1998, 38/98, 12/99); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prestanku primjene Zakon o napuštenim stanovima, sve odredbe (“Službene novine F BIH”, broj 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03, 29/03 i 81/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Naseljeno mjesto u kojem je podnosioc zahtjeva živio prije rata
Broj članova domaćinstva u kojem živi (nabrojati)
Općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kućna lista Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
CIPS potvrda MUP Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o visini prihoda za sve punoljetne članove porodice ili potvrda o nezaposlenosti Preduzeće u kojem stranka radi ili ček od penzije Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o uslovnosti za stanovanje predratnog doma iz općine na čijoj teritoriji se dom nalazi Općina na čijoj teritoriji se nalazi dom Original ili ovjerena kopija /
Prijava za dobrovoljni povratak Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica Općine Original /
Rješenje o obavezi napuštanja tuđih nekretnina Općina na čijoj teritoriji se nalazi dom Original ili ovjerena kopija /
Rješenje o priznanju statusa raseljenog lica Općina na čijoj teritoriji se nalazi dom Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izjava o podnošenju prijave za Javni poziv za sanaciju predratnog doma Općina na čijoj teritoriji se nalazi dom Original ili ovjerena kopija /
Rješenje o priznanju statusa poginulog borca, RVI, CŽR ili lica u stanju socijalne potrebe Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Maksimalna mogućnost produženja 3 godine za zakup stanova za socijalno ugrožena lica.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva