VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mevla Alić, viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 848 136
E-mail:
mevla.alic@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je poboljšanje kvaliteta života građana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o eksproprijaciji, član 21. (“Službene novine F BIH”, broj 70/07, 36/10, 25/12, 34/16); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 2. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za donošenje rješenja o eksproprijaciji i deeksproprijaciji 50 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o objektu, infrastrukturi koja se želi izgraditi na zemljištu
Katastarska čestica zemljišta
Katastarska općina zemljišta
Naziv naseljenog mjesta
Opravdanost
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka o utvrđivanju javnog interesa Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Kopija bankovne kartice uz navođenje transakcijskog računa Relevantna banka Kopija /
Projektna dokumentacija Projektantska kuća, podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Zk.izvadak Zk.ured Općinskog suda u Visokom Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Kopija katastarskog plana Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti. Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva