VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za vršenje usluga taksi prijevoza.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BiH”, broj 70/06); Zakon o cestovnom prijevozu, član 41. (“Službene novine F BiH”, broj 28/06, 16/07 (Odluka Ustavnog suda) i 02/10); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 42. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11);Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, član 7., 9. i 16. (“Službene novine F BiH”, broj 61/09 i 12/12 ); Odluka o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-Dobojskog kantona, sve odredbe (“Službene novine ZDK”, broj 6/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva / naziv firme
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Vozilo marke
Broj šasije
Broj motora
Oblik karoserije
Registarske oznake
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Ovjerena kopija /
Vozačka dozvola MUP Ovjerena kopija /
Liječničko uvjerenje Nadležna zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o tehničko eksploatacionim uslovima za vozila Nadležni servis za pregled motornih vozila Ovjerena kopija ili kopija /
Uvjerenje porezne uprave Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera; zabrana obavljanja djelatnosti Općinski sud u Visokom Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o stručnoj spremi – III stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornih vozila Nadležna obrazovna ustanova Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozače Nadležna kantonalna služba Original ili ovjerena kopija /
Odobrenje za korištenje taksi stajališta Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva