VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragan Orozović, viši stručni suradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Telefon: 032 848 105
E-mail:
/

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se utvrdi da li je dokumentacija priložena uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu s prethodnom vodnom saglasnošću, propisima o vodama i planskim dokumentima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o vodama ZDK, član 72. (“Službene novine ZDK”, broj 17/07); Zakon o upravnom postupku, sve odredbe (“Službene novine F BiH”, broj2/98, 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Vodoprivreda”; XI – Tarifa 25., Za izdavanje vodne saglasnosti 30 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica
Naziv mjesne zajednice
Adresa stanovanja/mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Svrha izdavanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prethodna vodna saglasnost Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Glavni projekat vodovoda Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Urbanistička saglasnost Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva