VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se osigura udaljenost sportskih kladionica od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o igrama na sreću, član 89., tačka 18. (“Službene novine FBIH”, broj 48/15, 60/15); Pravilnik o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje igara na sreću klađenja, član 12. (“Službene novine FBIH”, broj 23/16, 40/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa (sjedište)
Identifikacioni broj
Sjedište poslovnog prostora
Vlasnik objekta
Lokacija uplatnog mjesta kladionice
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ugovor o zakupu poslovnog prostora ili dokaz o vlasništvu Zk. ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Rješenje o upisu u sudski registar za obavljanje djelatnosti igara na sreću Sudski registar Općinskog suda u Zenici Kopija uz predočavanje originala na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva