VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Odluka o radnom vremenu u određenim djelatnostima, član 5. (“Oglasna tabla Općine Vareš broj: 01-48/11, od 24.02.2011.godine, 01-96/13, od 27.03.2013.godine, broj: 01-35/16, od 29.02.2016. i broj 01-29/17, od 31.01.2017”).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Rješenje”; II – Tarifni broj 3., Za donošenje rješenja o produženom radnom vremenu ugostiteljskog objekta 40 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Adresa stanovanja
Predmet poslovanja radnje
Sjedište radnje
Naziv radnje
Dan ili dani za koje se traži produženo radno vrijeme
Do koliko sati se traži produženje radnog vremena
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za obavljanje djelatnosti Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Potvrda da nema neizmirenih dugovanja Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva