VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragan Orozović, viši stručni suradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Telefon: 032 848 105
E-mail:
/

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je omogućiti strankama ispis iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivredi, član 44., 46. i 49. (“Službene novine F BIH”, broj 88/07); Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata, član 4. (“Službene novine F BIH”, broj 42/08); Odluka o harmonizovanim registrima poljoprivrednih gazdinstava i harmonizovanim registrima klijenata u BIH, član 1. (“Službene novine BIH”, broj 85/07).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Zahtjev za upis, promjenu ili brisanje članova u RPG
JMB
Član PPG prezime
Radna aktivnost (upisati šifru radne aktivnosti nosioca PPG, 1. bavi se isključivo poljoprivredom, 2. poljoprivreda je pretežna djelatnost (> 50% radnog vremena), 3. poljoprivreda je dodatna djelatnost (< 50% radnog vremena, 4. penzioner (u slučaju nepostojanja formalnog statusa penzionera, popunjavanju osobe starije od 65 godina)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva