VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragan Orozović, viši stručni suradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Telefon: 032 848 105
E-mail:
/

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je omogućiti strankama prijavu plana proizvodnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivredi, član 44., 46. i 49. (“Službene novine F BIH”, broj 88/07); Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata, član 4. (“Službene novine F BIH”, broj 42/08); Odluka o harmonizovanim registrima poljoprivrednih gazdinstava i harmonizovanim registrima klijenata u BIH, član 1. (“Službene novine BIH”, broj 85/07).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, naziv pravnog lica ili obrta
Ulica, broj, općina, kanton
Broj RPG/RK
Broj telefona/mobitela
Informacije o prijavi plana proizvodnje (biljna proizvodnja, vrsta bilja, hektar ili komad ili animalna proizvodnja, komada, osnovno stado/jato/košnica, da li je vlastiti uzgoj, kupljeno u BiH, kupljeno izvan BiH)
Mjesto i datum
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva