VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragan Orozović, viši stručni suradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Telefon: 032 848 105
E-mail:
/

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je omogućiti strankama konkurisanje za općinska sredstva za biljnu proizvodnju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 3. stav 3. (“Službene novine F BIH”, broj 42/10); Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, sve odredbe (“Službene novine FBiH” 32/17, 34/17, 55/17); Uputstvo za ostvarivanje poticaja u poljoprivredi za relevantnu godinu.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv pravnog lica
Broj RPG
Broj RK
JMB
ID broj
Adresa prebivališta/sjedišta: ulica i broj, mjesto, općina, kanton
Broj telefona/mobitela
Broj transakcijskog računa banke
Broj tekućeg/žiro-računa klijenta
U sistemu PDV-a
FITO ili FEB broj
Vrsta proizvodnje: biljna ili animalna proizvodnja
Prilozi
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lista posjeda sa upisanom površinom pod kulturom koja je kandidovana za poticaj za relevantnu godinu Podnosilac zahtjeva Original /
Posjedovni list zemljišta (parcele) na kojoj je posijan usjev ili ugovor o zakupu zemljišta ne stariji od 6 mjeseci Katastar Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti, Uz napomenu: uvid po službenoj dužnosti za internu upotrebu.
Potvrda o izmirenim poreznim obavezama Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija /
Bankovna kartica Podnosilac zahtjeva Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan od izlaska komisije na teren
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva