VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragan Orozović, viši stručni suradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Telefon: 032 848 105
E-mail:
/

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je omogućiti strankama konkurisanje za općinska sredstva za animalnu proizvodnju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 3., stav 3. (“Službene novine F BIH”, broj 42/1 ); Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj 32/17, 34/17, 55/1 ); Uputstvo za ostvarivanje poticaja u poljoprivredi za relevantnu godinu.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv pravnog lica
Broj RPG
Broj RK
JMB
ID broj
Adresa prebivališta/sjedišta: ulica i broj, mjesto, općina, kanton
Broj telefona/mobitela
Broj transakcijskog računa banke
Broj tekućeg/žiro-računa klijenta
U sistemu PDV-a
FITO ili FEB broj
Vrsta proizvodnje: biljna ili animalna proizvodnja
Prilozi
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o steonosti (najmanje 3 mjeseca steonosti) Veterinarska stanica Vareš Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Potvrda o obilježavanju goveda podacima o kandidovanom grlu Agencije za obilježavanje životinja Kopija /
Potvrda o izmirenim poreznim obavezama Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija /
Bankovna kartica Podnosilac zahtjeva Kopija /
Lista stoke za relevantnu godinu iz Registra porodičnih poljoprivrednih gazdinstava (u slučaju poticaja za muzne krave u liniji i van linije otkupa mlijeka) Općina Vareš Original /
Potvrda o zdravstvenom stanju krava (obrazac A/I-17 za poticaj) (u slučaju poticaja za muzne krave u liniji i van linije otkupa mlijeka) Veterinarska stanica Vareš Original /
Pasoši sa podacima o kandidovanim muznim grlima ili obrazac A1 kao dokaz da je izdavanje pasoša u toku (u slučaju poticaja za muzne krave u liniji i van linije otkupa mlijeka) Agencije za obilježavanje životinja Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Potvrda da je pčelar član pčelarskog društva „Polen“ Vareš (u slučaju poticaja za pčelarstvo) Pčelarsko društvo Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan od izlaska komisije na teren.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva