VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je obnavljanje dopunske taksi oznake.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o cestovnom prijevozu, član 41. (“Službene novine F BIH”, broj 28/06 i 02/10 ); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 42. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11 ); Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija, član 7. i 9. (“Službene novine FBiH”, broj 61/09 i 12/12 ); Odluka o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području ZDK kantona, član 28. (“Službene novine ZDK Kantona” broj 6/10 i 5/16 ); Pravilnik o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijma za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Vareš, sve odredbe, Pravnilnik broj: 02/I-4272/16 od 31.10.2016. godine, objavljen na Oglasnoj ploči Općine Vareš.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Marka vozila
Registarske oznake
Stajalište
Naziv firme
Broj i datum rješenja o registraciji firme
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o izmirenju poreznih obaveza Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva