VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za vršenje prijevoza za vlastite potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o cestovnom prijevozu, član 53. i 54. (“Službene novine F BIH”, broj 28/06 i 02/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 16. (“Službene novine F BiH”, broj: 35/09 i 14/11); Pravilnik o tehničko-eksploatacijskim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza, član 13. (“Službene novine F BiH”, broj 51/06, 79/06 i 49/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Vrsta djelatnosti
Broj i datum rješenja kojim je odobreno obavljanje djelatnosti
Naziv firme
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Vozačka dozvola MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Saobraćajna dozvola MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o izmirenju poreznih obaveza Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta vozila Servis Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Rješenje o obavljanju djelatnosti Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva