VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza tereta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o cestovnom prijevozu, član 53. i 54. (“Službene novine FBIH”, broj 28/06 i 02/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 16. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 i 14/11).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Marka vozila
Broj šasije
Registarske oznake
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Vozačka dozvola MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Saobraćajna dozvola MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o izmirenju javnih prihoda Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta vozila Servis Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje da imenovani nema izrečenu zaštitu mjeru obavljanja djelatnosti Općinski sud u Visokom Ovjerena kopija /
Uvjerenje o nezaposlenosti Biro za zapošljavanje Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva