VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je odobravanje pružanja ugostiteljskih usluga.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 8. (“Službene novine F BiH”, broj 32/09), Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekat, član 8. (“Službene novine F BiH”, broj 23/96, 46/98 i 27/00).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Djelatnost će se obavljati u periodu od-do
Datum početka obavljanja djelatnosti
Djelatnost će se obavljati tokom cijele godine ili sezonski
Naziv firme
Predmet poslovanja radnje
Sjedište radnje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija /
Ugovor o zakupu poslovnog prostora ili dokaz o vlasništvu Zk.ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o nezaposlenosti Biro za zapošljavanje Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o posjedovanju srednje stručne spreme (svjedočanstvo ili diploma) Obrazovna ustanova Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o izmirenju javnih prihoda Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o neizricanju mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud u Visokom Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Zapisnik o pregledu poslovnog prostora Općina Vareš Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva