VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je odobravanje izmjene rješenja o odobrenju za obavljanje trgovinskih usluga i trgovine na malo izvan prodavnica, u slučaju promjene vlasnika.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99) ; Zakon o unutrašnjoj trgovini, član 21a., 21b. (“Službene novine F BIH”, broj 40/10 i 79/17 ).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Samostalno obavljanje djelatnosti”; VIII – Tarifni broj 15. tačka 5., Ostale promjene nastale tokom poslovanja samostalnog preduzetnika 30 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatomna račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj i datum rješenja kojim je odobreno obavljanje trgovinskih usluga
Naznačiti na šta se odnosi promjena
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija /
Ugovor o zakupu poslovnog prostora ili dokaz o vlasništvu Zk. ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o nezaposlenosti Biro za zapošljavanje Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o posjedovanju srednje stručne spreme (svjedočanstvo ili diploma) Obrazovna ustanova Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o izmirenju javnih prihoda Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o neizricanju mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud u Visokom Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva