VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je odobravanje obavljanja trgovine na malo izvan prodavnica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o unutrašnjoj trgovini, član 21a. (“Službene novine F BIH”, broj 40/10 i 79/17).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Dani u kojima će obavljati trgovinu u određenoj jedinici lokalne samouprave
Informacija o vrsti robe za čiju trgovinu na malo se daje odobrenje
Adresa prodajnog mjesta za trgovinu na malo
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Ovjerena kopija /
Ugovor o zakupu poslovnog prostora ili dokaz o vlasništvu Zk. ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o nezaposlenosti Biro za zapošljavanje Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o posjedovanju srednje stručne spreme (svjedočanstvo ili diploma) Obrazovna ustanova Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o izmirenju javnih prihoda Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o neizricanju mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud u Visokom Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izjave za poslovne prostore Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva