VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, finansije i trezor
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Privreda, finansije i trezor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jadranka Radoš, viša stručna suradnica za obrt i poduzetništvo
Telefon: 032 848 105
E-mail:
jadranka.rados@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je odobravanje osnivanja trgovačke radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o unutrašnjoj trgovini, član 16. i 17. (“Službene novine F BIH”, broj 40/10 i 79/17); Zakon o privrednim društvima, član 6 i 14. (“Službene novine F BIH”, broj 81/15); Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga, član 110. stav (1) (“Službene novine F BIH”, broj 49/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Firma
Početak rada
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija /
Ugovor o zakupu poslovnog prostora ili dokaz o vlasništvu Zk. ured Općinskog suda u Visokom Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o nezaposlenosti Biro za zapošljavanje Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o posjedovanju srednje stručne spreme (svjedočanstvo ili diploma) Obrazovna ustanova Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Uvjerenje o izmirenju javnih prihoda Porezna ispostava Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o neizricanju mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud u Visokom Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izjava za poslovni prostor Općina Vareš Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva