VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je ostvarivanje prava na besplatne udžbenike djeci branilaca koja se ostvaruju kroz novčanu pomoć u visini 100 KM – za udžbenike osnovne škole i u visini 150 KM – za udžbenike srednje škole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 5., tačka b. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14); Uredba o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, član 9. (“Službene novine ZDK”, broj 4/14, 1/18).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci podnosioca zahtjeva: Ime (ime oca/majke) i prezime
Mjesto prebivališta
Adresa stanovanja i kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, Vareš, Odsjek za BIZ Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Lična karta roditelja/staratelja ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Đačka knjižica, odnosno svjedočanstvo iz prethodne godine Školska ustanova Original ili ovjerena kopija /
Izjava o prihodima članova domaćinstva Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
Kućna lista Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratna pomoć
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva