VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Dramalija, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 848 144
E-mail:
senad.dramalija@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je pomoć u školovanju branilaca i članova njihovih porodica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 23. (“Službene novine ZDK”, broj 1/14); Uredba o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, sve odredbe (“Službene novine ZDK”, broj 4/14, 1/18).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci podnosioca zahtjeva: Ime (ime oca/majke) i prezime
Mjesto prebivališta
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, Vareš, Odsjek za BIZ Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
CIPS potvrda MUP Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o redovnom studiju Visokoškolska ustanova Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (svjedočanstvo/uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u prethodnoj studijskoj godini) Visokoškolska ustanova Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca, za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste Poslodavac Original ili ovjerena kopija /
Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
Kućna lista Ovjerava se u općini ili kod notara Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 8 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva