VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i razvoj mjesnih zajednica
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dženana Bešić, viši referent za socijalnu politiku, raseljene lica i izbjeglice
Telefon: 032 848 126
E-mail:
dzenana.besic@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite učenika i studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zdravstvenom osiguranju, član 25. (“Službene novine F BiH”, broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 (Odluka Ustavnog suda FBIH kojim se član 87., stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju proglašava neustavnim); Uputstvo o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite učenika i studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu, sve odredbe (“Službene novine ZDK”, broj 3/11); Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguran, sve odredbe (“Službene novine F BiH”, broj 31/02).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime i prezime roditelja
JMB
Spol: muški ili ženski
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Adresa boravka
Kontakt telefon
Broj lične karte
Datum i mjesto izdavanja
Svrha
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument za učenika/studenta i roditelja MUP Ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige rođenih (za malodobnu djecu) Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Kućna lista Podnosilac zahtjeva Original /
CIPS potvrda za učenika/studenta i roditelje MUP Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o redovnom školovanju Školska ustanova Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o izvršenoj provjeri i utvrđenoj činjenici, da učenik/student, otac i majka nisu evidentirani kao aktivni osiguranici zdravstvenog osiguranja Zavod za zdravstveno osiguranje Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Zdravstvena legitimacija Podnosilac zahtjeva Original /
Uvjerenje o evidenciji na Birou za zapošljavanje- Vareš za roditelje ili staratelja Biro za zapošljavanje Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Lična izjava (po potrebi) Podnosilac zahtjeva Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva