VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i razvoj mjesnih zajednica
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dženana Bešić, viši referent za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Telefon: 032 848 126
E-mail:
dzenana.besic@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć porodicama sa novorođenčadima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BiH”, broj 2/98, 48/99); Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći svakom novorođenom djetetu, sve odredbe (Oglasna ploča Općine Vareš, broj 01-69/14 od 27.02.2014. godine).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime djeteta
Ime i prezime roditelja/staratelja
JMB djeteta
Spol: muški ili ženski
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Broj lične karte roditelja/staratelja
Datum i mjesto izdavanja
Adresa boravka
Kontakt telefon
Svrha
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Izvod iz matične knjige rođenih za novorođenče Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Kućna lista Podnosilac zahtjeva Original /
CIPS potvrda za majku MUP Original ili ovjerena kopija /
Broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata pomoći Podnosilac zahtjeva Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva