VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i razvoj mjesnih zajednica
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dženana Bešić, viši referent za socijalnu politiku, raseljena lica
Telefon: 032 848 126
E-mail:
dzenana.besic@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je priznavanje i oduzimanje statusa raseljenog lica radi ostvarivanja prava i zaštite prava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o raseljenim licima i povratnicima u FBIH, član 4. (“Službene novine F BIH”, broj 15/05); Uputstvo o načinu organizacije povratka raseljenih osoba i izbjeglica-povratnika na teritoriji FBiH, sve odredbe (“Službene novine F BIH”, broj 6/98, 32/98).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Dosadašnja adresa stanovanja
Razlog za preseljenje na teritoriju općine
Informacije o porodičnim okolnostima
Informacije o smještaju
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potrebna dokumentacija ovisi da li se predmet rješava po zahtjevu stranke (podnosi se zahtjev) ili po službenoj dužnosti (čine se detaljne provjere statusa života, smještaja, obnove ili preseljenja i pozivaju stranke da daju izjavu) / Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem.