VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i razvoj mjesnih zajednica
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dženana Bešić, viši referent za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Telefon: 032 848 126
E-mail:
dzenana.besic@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je jednokratna novčana pomoć za plaćanje troškova smještaja porodica izmještenih uslijed poplava i klizišta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i48/99); Odluka o ostvarivanju pomoći za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su uslijed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u ZDK, sve odredbe (zvanična web stranica ZDK Vlade, broj 02-14-19504/14 od 02.10.2014. godine).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Svrha podnošenja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
CIPS potvrda MUP Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o vlasništvu/posjedu stambenog objekta (zk.izvadak ili posjedovni list) Zemljišnoknjižni ured ili katastar Općine Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Kućna lista Ovjerena u općini Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o neuslovnosti ili rizičnosti kuće/stana za stanovanje Služba civilne zaštite Općine Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Zapisnik Općinske komisije Služba civilne zaštite Općine Vareš Kopija uz predočavanje originala na uvid /
Ugovor o iznajmljivanju drugog smještaja Podnosioc zahtjeva Kopija uz predočavanje originala na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva