VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Samira Džafo, viši referent za protokol i arhivu
Telefon: 032 848 132
E-mail:
/

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je ovjera potpisa, prijepisa, rukopisa, kućne liste, inozemne kućne liste, opće punomoći, punomoći za upravljanje motornim vozilom, saglasnosti roditelja za putovanje maloljetnog djeteta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službene novine SRBIH”, broj 37/71, 39/75 i 42/89); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu F BIH, sve odredbe (“Službene novine F BIH”, broj 20/98); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu F BiH, sve odredbe (“Službene novine F BIH”, broj 30/98).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Ovjere” 1. Ovjera svakog potpisa = 2 KM; 2. Ovjera prijepisa originala formata A4=2 KM; 3. Ovjera kopije rješenja o registraciji privrednog društva, bez obzira na broj stranica = 5 KM; 3. Ovjera potpisa i rukopisa van službenih prostorija, po svakoj ovjeri =10 KM; 4. Ovjera trgovačkih knjiga=10 KM.
Napomena:
– prilikom ovjere više primjeraka istog dokumenta, svaki sljedeći primjerak se plaća po 1 KM;
– prilikom ovjere kopija rukopisa i prepisa pisanih na stranom jeziku, plaća se dvostruki iznos takse.
Gotovinsko plaćanje i/ili taksena markica /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Izjava/dokument koji se ovjerava (opis)
Svjedoci – ime i prezime
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte svjedoka
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Dokument koji se ovjerava Podnosilac zahtjeva Kopija /
Originalni dokument čija se kopija želi ovjeriti Podnosilac zahtjeva Original /
Dokaz o uplati administrativne takse Općina Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, punomoć – do kad je naznačeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem.