VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticar@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je upis podataka o ocu djeteta u matičnu knjigu rođenih radi ostvarivanja i zaštite prava djeteta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Porodični zakon, član 56. -71. (“Službene novine F BIH”, broj 35/12 i 31/14); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 12.-20. (“Službene novine F BiH”, broj 37/12, 80/14, 58/17); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 83. (“Službene novine F BiH” 51/13, 55/13, 82/13, 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime oca i majke
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj oca
Prebivalište oca
Datum i mjesto rođenja oca
Broj lične karte/pasoša
Datum rođenja djeteta
Ime i prezime djeteta
Mjesto rođenja djeteta
Muško ili žensko dijete
Činjenica priznanja djeteta
Saglasnost majke o priznanju očinstva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument roditelja MUP Ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige rođenih za dijete Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izjava djeteta starijeg od 14 godina dana pred organom starateljstva Centar za socijalni rad Vareš Original /
Sudsko rješenje (u slučaju utvrđivanja očinstva) Nadležni sud Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem