VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticni@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje uvjerenja iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih namijenjenih inostranstvu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 63., 64. i 65. (“Službene novine F BIH”, broj 37/12, 80/14, 58/17); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namijenjeni inostranstvu, član 1.-6. (“Službeni list RBIH”, broj 21/93); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine F BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Izvodi iz matične evidencije”, IV – Tarifni broj 3., Za izdavanje izvoda i uvjerenja na internacionalnim obrascima 12 KM 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime i prezime (ime roditelja) osobe za koju se izdaje izvod
Datum rođenja
Svrha u koju se izdaje dokument
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Punomoć, ako se izvod izdaje za treću osobu Ovjerena u općini ili kod notara Na uvid /
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem